Åpenhetsloven

Vi i Ymberkonsernet ønsker å være åpen om vår virksomhet. Vi har en informasjonsplikt og forholder oss til Åpenhetsloven.

Beskyttelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Ymber ønsker gjennom vår virksomhet å påvirke etterlevelse og beskyttelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Hvordan vi gjennomfører våre anskaffelser, følger opp kontrakter og samarbeider med leverandører er viktige tiltak for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ymberkonsernet skal fremme en bedriftskultur som kjennetegnes ved respekt og omtanke for miljøet, andre mennesker og deres eiendom. Vi skal alltid opptre på en måte som inngir tillit både i samarbeid med kolleger, leverandører, kunder og andre forretningsforbindelser. Våre leverandører forventes å ha forretningsetikk som er i samsvar med intensjonen og kravene i Åpenhetsloven, og som vi har beskrevet i våre etiske retningslinjer for leverandører.

Her ligger vår redegjørelse for aktsomhetsvurderinger. Du kan også logge deg inn i vår åpenhetsportal TransparencyGate for å gjøre en informasjonsforespørsel eller melde inn forhold som bryter med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Etiske retningslinjer for leverandører

Dokumentet gjelder for alle leverandører og samarbeidspartnere som har et kontraktsforhold med selskaper i Ymberkonsernet.

Redegjørelse aktsomhetsvurderinger 2023

Ymberkonsernet skal hvert år utføre aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven og offentliggjøre en redegjørelse for vurderingene.

Transparency Gate - Portal

I denne portalen kan du forespørre anonymt eller med navn.
Om du forespør anonymt vil du få tildelt brukernavn og passord, og denne må du ta vare på slik at du kan logge deg inn senere for å hente ut besvarelsen.