Din fremtid,
vår hverdag.

Ymberkonsernet består av morselskapet Ymber og datterselskapene Vissi, 3net, Ymber Fiber og Ymber Produksjon.

Bærekraftig kraftproduksjon
siden 1949

Siden selskapet ble etablert i 1949 så har det vært en formidabel utvikling av selskapet med produksjon av ren energi fra våre vannkraftverk. Historisk har Ymber hatt en årlig produksjon på 56 GWh, men med oppkjøp i Kvænangen Kraftverk AS og satsing i andre selskap som Finnmark Kraft AS så er Ymber sin andel blitt utvidet til hele 365 GWh noe som tilsvarer strøm til 18 000 husholdningskunder.

Bærekraftig lokal kraftproduksjon er fremtiden og med økt kraftproduksjon kan Ymber konsernet levere ren energi og sikker strømforsyning til våre kunder. Ekstra gledelig er det at Ymber leverer gode resultater som igjen gir utbytte til våre eiere.

Nøkkeltall

Årlig kraftproduksjon

0
GWh

Kraftsalg

0
GWh

Omsetning

0
MNOK

Ansatte

0