Miljø og bærekraft

Miljøarbeidet er viktig for Ymber AS, kunder og samarbeidspartnere. Det er på bakgrunn av dette laget en miljøpolicy som overordnet sier noe om miljøarbeidet vårt.

Ymber sin
miljøpolicy

Ymber AS skal ha en tydelig miljøprofil ved å sette miljømål og lage handlingsprogram som støtter selskapets miljøpolicy og strategiske ambisjoner. Dette skal vi oppnå gjennom å:

  • Stadig forbedre vårt miljøarbeid.
  • Aktivt motivere våre medarbeidere til å utføre sine arbeidsoppgaver på en miljøvennlig måte.
  • Aktivt motivere våre kunder og leverandører til miljøbevissthet.

Miljøsertifiseringer i Ymber

Gjennom Ymber sin satsing på miljøarbeid så er det gjennomført flere sertifiseringer og disse er et kvalitetsstempel for det arbeidet vi gjør.

Miljøfyrtårn

Ymber tilfredsstiller kravene til bedrifter som skal være Miljøfyrtårn bedrift og er dermed miljøfyrtårn sertifisert. Fremover vil vårt miljøarbeid være slik at vi også klarer fremtidige resertifiseringer.

Grønt Punkt

Ymber er medlem i Grønt Punkt Norge AS. Grønt Punkt Norge stiller krav til sine norske vareleverandører om medlemskap i returordning for emballasje.

Energimerke

Hovedkontoret i Ymber konsernet som er lokalisert i Sørkjosen er energimerket i henhold til energimerkeforskriften.