Administrasjonen - Første kontorlokalet til Nord Troms Kraftlag

1951

Gamlegården i Sørkjosen

Det første kontorlokalet til Nord Troms Kraftlag var i Gamlegården i Sørkjosen. Det var lite og trangt, men holdt fram til 1951. Da ble det bygget administrasjonslokaler på Solbakken i Sørkjosen. Der ble det plass til både kontorer og bolig til driftsbestyreren. De første årene hadde man ikke råd til å bruke strøm til annet enn lys, så de ansatte måtte fyre i kontorovnen.

1951
1981

Nye administrasjonsbygg

I 1981 ble det satt opp et nytt bygg. Dette ble påbygget i 1996 og Nord Troms Kraftlag fikk da et egnet kontorbygg med lager, verksted og garasje under samme tak.

Nord Troms Kraftlag har også administrasjonsbygg med leiligheter i Kautokeino og på Skjervøy. I tillegg har kraftlaget boliger i Sørkjosen, Kildalen og Kautokeino, pluss lager i Bergsfjord og Birtavarre. For å lette driften av de mange strømlinjene har Nord Troms Kraftlag hytter i Voumatakka, ved Reisavann, i Lauksundskaret, på Sandland og på Sikkajokk.

For montørene som må ut å jobbe på linjene året rundt, er hyttene en rimelig forsikring mot uvær. Kraftlaget disponerer også traktorer, lastebiler, båter, brakker og snøscootere til hjelp i den daglige driften. 

1981
1980 – 2020 tallet

Den teknologiske utviklingen.

Nord Troms Kraftlag startet tidlig med omlegging til elektronisk databehandling. Allerede på slutten av 70-tallet brukte man magnetkort og hullkort i avregning og fakturering. Bedriften har oppdatert utstyret i takt med utviklingen, og fremstår i dag som en moderne bedrift der de ansatte bruker e-post og Internett

Arbeidsmiljøet er godt, og arbeidsstokken er stabil. Selskapet har god tilgang på fagfolk, og driver i høy grad med intern opplæring av ansatte. Rekruttering av nye montører skjer ofte gjennom lærlingeplassene som bedriften har hvert år. Selskapet har lagt vekt på å ha en nøktern bemanning, og heller trygge de arbeidsplassene som finnes. Det har ført til at bedriften har unngått å måtte si opp folk i nedgangstider.

Kraftlaget er med i stiftelsen Troms Fagprøvesenter, som ble etablert i 1990. Senteret skal tilrettelegge og arrangere fagprøver innen elektrofagene, og administrere en opplæringsring for elektrofagene i Troms. Stiftelsen skal primært drive teoriopplæring for lærlinger, og gi de ansatte i elektrisitetsverkene nødvendig kursing og videreutdanning.

1980 – 2020 tallet