Årsrapporter

Årsrapporten til Ymber AS for de tre siste årene ligger tilgjengelig på Ymber sine hjemmesider og Ymber sine årsrapporter blir kun distribuert elektronisk som et ledd i vår miljøsatsing.