Faktura til Ymber

Ymber ønsker å påvirke våre leverandører til å ta miljøhensyn og oppfordrer derfor våre leverandører å sende faktura elektronisk til selskapene i Ymber konsernet.

Ymber konsernet er en bedrift som setter miljøet høyt, vi er sertifisert i Miljøfyrtårn, og ønsker i størst mulig grad å ta hensyn til miljøet. En av mulighetene for å gjøre dette er å motta elektroniske fakturaer for å redusere papirforbruket.

Faktura sendes til

Ymber AS, orgnr 921543565
EHF eller PDF til: mb.29892@xledger.net

Vissi AS, orgnr 921683057
EHF eller PDF til mb.29895@xledger.net

Ymber Fiber AS, orgnr 921683073
EHF eller PDF til mb.29896@xledger.net

3net AS, orgnr 988389846
EHF eller PDF til mb.29893@xledger.net

Ymber Produksjon AS, orgnr 913680294
EHF eller PDF til mb.29894@xledger.net

Faktura adresse:

Alle selskaper har samme faktura adresse: Bjørklysvingen 3, 9152 Sørkjosen

Faktura merkes:

Prosjektnummer
Navn på bestiller