Vær forsiktig når du beveger deg i terrenget og tenk over hvor du har snødeponiet ditt. Vi ber også alle foreldre snakke med sine barn og fortelle dem hvor farlig disse linjene kan være. Vennligst gi beskjed til Ymber dersom dere ser linjer som henger lavt slik at det må iverksettes tiltak. Ymber kontaktes på tlf 77770400 eller kunde@ymber.no