Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Du kan stole på den nye måleren

Utrulling av de nye strømmålerne går mye fortere enn planlagt og har allerede byttet 3500 målere. Dette kan vi takke imøtekommende og positive kunder for. Ymber har hatt en del henvendelser i februar vedrørende strømforbruket til den nye strømmåleren og vi vil derfor informere om hva du kan forvente av den nye strømmåleren.

Nye strømmålere

De nye strømmålerne er levert av Kamstrup og produseres i Danmark. Målerne skal tilfredsstille krav fra Justervesenet og alle de nye målerne blir kontrollert etter de er produsert. Resultatene fra denne kontrollen blir dokumentert av Kamstrup for hver enkelt måler og Ymber har resultatene tilgjengelig.

I tillegg har Justervesenet en stikkprøvekontroll ordning som innebærer at Ymber og alle andre nettselskap i Norge må sende inn målere til laboratorium for kontroll. Dersom det er målere som ikke tilfredsstiller dagens krav så må alle målere i den aktuelle serien byttes.

Høyere strømregning?

Noen kunder opplever å få høyere strømregning enn tidligere, men det er mange faktorer som påvirker strømregningen. Om den nye måleren viser noe helt annet enn den gamle, kan det like gjerne bety at den gamle viste feil. Vær oppmerksom på at både nettleie og strømpriser kan ha økt. Nettleien hos Ymber økte med kr. 400,- per år for fastleddet og 1,5 øre/kWh for energileddet.

Tips til hva du kan sjekke på "min side" på www.ymber.no:

  • Er det høyere strømforbruk i denn perioden som tilsvarende periode tidligere år?
    • Sjekk om det er stort avvik mellom tilsvarende måneder. F.eks. januar 2017 mot januar 2016.
  • Har forbruket vært stipulert for den perioden du sammenligner med?
    • Har forbruket vært stipulert i forrige periode kan det være avvik i forbruket siden det ikke har vært avlesning som er virkelig verdi.

Opplever du stort avvik i forbruket kan du ta kontakt med Ymber så skal vi bistå med å finne hva som kan være årsaken til endring i forbruket.