Det er langt fra bare været og vannmengden i vannkraftmagasinene som har betydning for hva du må betale for strømmen. Internasjonale priser på kull, gass og CO2-utslipp har også mye å si. Det kommer kanskje som en overraskelse at prisene var høyere både i 2010 og 2011 enn i fjor.  Dette kan du lese mer om i vårutgaven av Vår Energi.

 

De nye strømmålerne alle kundene har fått installert, gir mange muligheter: Smarthusteknologi og fjernstyring av elektriske apparater og installasjoner er eksempler på dette. Vår elektriske hverdag er i rask endring.

 

Du kan også lese at nettleien varierer med mange tusen kroner og igjen er under debatt. Denne ulikheten kan oppleves som urettferdig av forbrukerne. Nå skal regjeringen utrede hvordan forskjellene kan utjevnes.

 

God lesing!