Ymber Nett AS vil i løpet av sommeren og høsten 2019 gjennomføre rydding av vegetasjon for 22 kV høyspentlinjer i følgende områder:

  • Strekningen Djupvik - Olderdalen
  • Strekningen Olderdalen - Birtavarre
  • Kåfjorddalen
  • Strekningen Birtavarre - løkvoll
  • Storeng-Sandbukt-Mettevoll-Kvænangsfjellet
  • Akkarvik

Utførende entreprenør er Nor-Skog AS og oppstart blir i uke 25. Ryddingen vil foregå utøver høsten. Ryddingen må gjøres for å ivareta en god og stabil strømlevering, samt opprettholde krav til personsikkerhet satt av myndighetene. Ymber Nett håper på et godt samarbeid i skogryddingsprosessen slik at det kan utføres med minst mulig ulempe for alle parter. Det skal ryddes i store geografiske områder og det krever krever en effektiv gjennomførelse for å bli ferdig.

 

Vennligst ta kontakt med Ymber Nett AS, eller utførende entreprenør ved eventuelle spørsmål. 

 

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder Ymber Nett AS: John-Roald Vassbotn. Tlf 92084261/77770400

Daglig leder Nor-Skog AS: Mikkel A Eira. Tlf 90842707