Ymber AS skal ha en tydelig miljøprofil ved å sette miljømål og lage handlingsprogram som støtter selskapets miljøpolicy og strategiske ambisjoner. Dette skal vi oppnå gjennom å:

• Stadig forbedre vårt miljøarbeid.

• Aktivt motivere våre medarbeidere til å utføre sine arbeidsoppgaver på en miljøvennlig måte.

• Aktivt motivere våre kunder og leverandører til miljøbevissthet.