Ragnhild og Leif i stolpen ifm feilretting på Frakkfjordfjellet - Fotograf Geir Jenssen

Ymberkonsernet består av morselskapet Ymber AS og datterselskapene Ymber Nett AS, Ymber Produksjon AS, Ymber Fiber AS, 3net AS og Kvænangen Kraftverk AS. Konsernet omsetter for 250 MNOK og har 79 ansatte. Konsernet er leverandør av nettjenester til 9 100 nettkunder og bredbånd til 6 100 kunder i Nord-Troms og deler av Vest-Finnmark. Konsernet har en årlig kraftproduksjon på 365 GWh i 8 hel- og deleide kraftverk.

 

I Ymber sin strategi for de neste årene så er et av det viktigste satsningsområdet kompetanse og det er bakgrunnen for at vi har valgt å bli med i trainee ordningen til Arena Nord-Troms som samordner trainee stillinger for regionen. Under finner du også link til Arena Nord-Troms og de ledige stillingene. Her finner du også informasjon traineeprogrammet og om den fine regionen Nord-Troms som vi holder til i.