Hvordan du bruker energi er viktig for din økonomi og komfort så vel som for inneklimaet og det ytre miljø. Du kan gjøre noe selv for å redusere energibruken din og unngå sløsing. Under har vi samlet noen tips som er nyttige og lønnsomme.

1. Luft kort og effektivt i stedet for å la vinduet stå på gløtt. Da unngår du nedkjøling av gulv, tak og vegger.
2. Monter sparedusj. Dette halverer som oftest varmtvannsforbruket til dusjing.
3. Reduser temperaturen i varmtvannsberederen til ca. 65 °C.
4. Bruk lavenergipærer i stedet for vanlige glødelamper ute, i kalde rom og på vanskelig tilgjengelige steder.
5. Vurder etterisolering av dårlig isolerte eller uisolerte hus. Dette kan gi store besparelser.
6. Monter termostat for styring av romoppvarmingen og tidsur for nattsenking av temperaturen.
7. Slå av lys og varme i rom som ikke er i bruk.
8. Hold innetemperaturen på 19-22 °C. For hver grad du senker innetemperaturen, sparer du ca. 5% av kostnadene til oppvarming samtidig som du får et bedre innemiljø.
9. Monter gode tettelister rundt trekkfulle vinduer og dører.
10. Bruk alltid tidsur når du bruker motorvarmer. En motorvarmer trenger ikke stå på mer enn maks. 2 timer.
Ønsker du flere tips og mer informasjon om strømsparing se hjemmesiden til ENOVA og Enøk-senteret.

Hva koster strømforbruket ditt?
Eksemplene viser kostnader pr. år for en elektrisk oppvarmet enebolig på ca. 120 m2 med to voksne og to barn. Boligens størrelse har stor betydning for forbruket til oppvarming og belysning. Forbruk til varmtvann, vasking og tørking av tøy, oppvask, koking av mat etc., er mest avhengig av antall personer og deres alder. Kostnadene er utregnet etter et gjennomsnittlig forbruk og baserer seg på et totalforbruk på ca. 26.000 kWh pr. år. Nettleie og kraftpris blir ca. 1 kr/kWh og og medfører en totalkostnad på ca. kr. 26.000,- pr. år. For info om strømpris og forbruk kan du logge inn på kundeweb eller å se på din faktura.