Nettstasjon

Dersom strømmen går kan du selv utføre en enkel sjekk før du tar kontakt med oss for å finne ut om feilen er i huset ditt eller om feilen er på Ymber sine linjer.
 
Bruk fremgangsmåten under for å finne hvor feilen kan være.
Planlagte strømutkoblinger
Av og til har Ymber AS strømutkoblinger for å vedlikeholde linjenettet og det kan være at du derfor er uten strøm. Sjekk om du har mottatt SMS med varsling om strømbrudd eller på vår hjemmeside om det er varslet strømbrudd i ditt område.
 
Er strømmen borte?
  • Sjekk med naboene om de har strøm. Dersom naboene har strøm er det stor sannsynlighet for at du har feil i eget hus, men er strømmen borte hos naboene også kan du ringe vakttelefonen til Ymber på 77 77 04 02.
  • Hvis du har mistanke om feil i eget hus kan du sjekke sikringer, jordfeilbryter og overspenningsvern i sikringsskapet ditt om noen av disse er gått. Hvis du ikke finner noen feil anbefaler vi deg å ringe vaktttelefonen til Ymber på 77 77 04 02.
  • Ymber vil anbefale alle våre kunder å trekke ut støpsel til ømfintlig utstyr som PC, TV, kjøleskap, fryser, vannpumper og varmepumpe. Dette fordi slikt utstyr kan bli ødelagt når spenningen kommer tilbake eller dersom det er tordenvær og ligndende.

"Halv spenning"
Dersom du opplever at noen lys i huset lyser bare litt og dersom du bare har strøm i deler av huset, kan det være at du har "halv spenning". Ymber anbefaler da at du sjekker hovedsikringene og inntakssikringene om den ene faset er slått ut hvis du har 3-fase anlegg. Har du 1-fase anlegg kan feilen være i Ymber sitt nett og dakan du ringe vakttelefonen på 77 77 04 02.

 
Jordfeilbryter er slått ut
Dersom jordfeilbryter er slått ut er det stor sannsynlighet for at det er feil i huset ditt. Gå gjennom følgende sjekkliste for å se om du finner feilen:
  1. Ta ut alle kurssikringer.
  2. Kontroller at hovedsikringer er OK.
  3. Aktiver jordfeilbryteren.
  4. Sett inn kurssikringene (en kurs av gangen).
  5. Når sikringen for den kurs det er feil på blir satt inn, vil jordfeilbryteren slå seg ut.
  6. Ta ut sikringene på kursen med feil før jordfeilbryteren aktiveres.
  7. Videre feilsøking er dermed begrenset til en kurs, ta eventuelt kontakt med installatør.

SMS-varsling ved strømbrudd

Ymber sender SMS ved planlagte utkoblinger når vi har vedlikehold av nettet og når det oppstår strømbrudd pga skader eller feil på strømnettet.

Det er derfor viktig at vi har riktig kontaktinformasjon. Logg inn på vår Kundeweb og nederst på siden Kundeprofil legger du inn mobilnummer under «Avtaler om varsling». Du kan også kontakte kundeservice for oppdatering av kontaktinformasjonen.  Innlogging kundeweb.