For å sikre fremtidig rekruttering av personell til bedriften, og da særlig montører og ingeniører, har Ymber i mange år tildelt stipend til elever som tar utdanning som kvalifiserer til ansettelse som lærlinger/montører. Det kan tildeles inntil 2 stipend. Stipendets størrelse er på 15 000 kroner til hver av elevene som får innvilget dette.

Stipendutdeling 2020 - Fotograf Kjetil Hansen
Glade stipendvinnere Asgeir Hansen og Joakim Paulsen. Fotograf: Kjetil Hansen

Stipend kan tildeles til elever som går på VG2 Elenergi ved Nord-Troms videregående skole. Til grunn ved vurdering om tildeling av stipend blir følgende vektlagt:

  • Faglig dyktighet på grunnlag av karakterutskrift.
  • Egnethet for faget og som kan kvalifisere for lærlingekontrakter og videre utdanning til yrker hos Ymber.
  • Fravær.

Årets tildeling av stipend gikk til Asgeir Hansen (18) fra Nordreisa og Joakim Paulsen (19) fra Kvænangen. Elevene ga uttrykk for at de satte stor pris på stipendet og at det er med på å øke motivasjonen for å videreutdanne seg eller søke lærlingeplass.

Neste utdeling av stipend er våren 2021.