Ymber AS har også for 2020 satt av midler som er øremerket til sponsing av ideelle organisasjoner, kultur, idrettslag og lignende etter søknad.

De som har mulighet til å søke holder til i vårt forsyningsområde som kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Loppa og Kautokeino.

For mer informasjon om kriterier for utdeling av sponsormidler, se vedlegg nederst på siden.

Søknaden sendes elektronisk til jim@ymber.no. Søknadsfrist for sponsorstøtte er 1. mars 2020.

Ved spørsmål kontakt markedssjef Jim Bratland på telefon: 77 77 04 00.

 

Noen lag og foreninger som vi samarbeider med:

Skjervøy IK Fotball, A-laget 2011
A-laget i fotball til Skjervøy IK