1. Hva betyr AMS?
  De nye strømmålerne kalles av og til AMS. AMS er en forkortelse for Avanserte Måle- og Styringssystemer. I vår kommunikasjon
  bruker vi utrykket automatiske strømmålere.
 2. Hva er en automatisk strømmåler?
  En automatisk strømmåler er en digital måler som registrerer og sender kundens strømforbruk til nettselskapet automatisk, slik at kunden slipper å lese av måleren selv. Det er en boks som erstatter strømmåleren kunden har i dag.
 3. Hva kan en automatisk strømmåler gjøre?
  Måleren registrerer kundens strømforbruk hver time og sender informasjonen til nettselskapet. Det gir en sikkerhet for at strømforbruket blir riktig målt. Måleren gjør det mulig å lokalisere strømbrudd hos kunden slik at vi får rettet feilen raskere. I tillegg blir det lettere å følge med på strømforbruket, slik at det blir enklere å spare strøm. 
 4. Hvem får ny automatisk strømmåler?
  Alle nettkunder, private husholdninger, fritidshus/hytter, borettslag, bedriftskunder og offentlige institusjoner i Norge får nye automatisk strømmåler innen 1. januar 2019. 
 5. Jeg er el-overfølsom, må jeg bytte måler?
  El-overfølsomme har anledning til å søke om fritak. Skriftlig søknad med legeerklæring må sendes til Ymber AS. Søknadene blir individuelt behandlet. Vi ønsker å finne gode alternative løsninger og det kan være kommunikasjon via IP, annen plassering, ny måler uten kommunikasjonsenhet, eller andre løsninger.
 6. Hvorfor får nettkundene nye strømmålere?
  Strømnettet i Norge skal moderniseres, og nye automatiske strømmålere er et viktig element i utviklingen av infrastrukturen. Med automatiske strømmålere får Norge et sikrere og mer fleksibelt strømnett, og behovet for fremtidige utbygginger av nettet reduseres. 
 7. Hvem har bestemt at nettkundene skal få nye automatiske strømmålere?
  Det er myndighetene som har bestemt at alle strømmålerne skal byttes ut med nye automatiske strømmålere. Dette er den største moderniseringen av strømnettet i Norge på over 100 år.
 8. Når får nettkundene ny automatisk strømmåler?
  Ymber sine nettkundene får ny strømmåler innen 1. januar 2019. Vi starter installasjon av de første strømmålerne august 2016. Detaljert oversikt for de ulike montasjeområdene finner du under fremdrift. Kundene får informasjon i god tid før vi kommer og bytter måleren.
 9. Hva må kunden gjøre for å få ny strømmåler?
  Kunden får informasjon fra nettselskapet i god tid før måleren skal byttes. Det eneste kunden må gjøre er å være hjemme når montøren kommer for å installere den nye måleren.
 10. Må kundene bytte måler?
  Myndighetene har bestemt at alle nettkunder skal få nye automatiske strømmålere. Dette har flere fordeler for kunden.
 11. Hva er fordelene med en automatisk strømmåler?
  • Det er enklere for deg, du slipper å lese av strømmen
  • Det er tryggere for deg, nettselskapet får bedre informasjon ved strømbrudd og kan rette feil raskere
  • Du får bedre og mer detaljert oversikt over strømforbruket ditt
  • Måleren registrerer kontinuerlig strømforbruket ditt og kan om ønskelig kobles opp mot energistyringssystemer. Du står fritt til å velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr. 
 12. Må kunden betale for den nye måleren og for installasjon av denne?
  Kunden får ingen faktura knyttet til installasjon av den nye automatiske strømmåleren. Denne oppgraderingen er en del av det kunden betaler for gjennom nettleien, på samme måte som annen utbygging og vedlikehold av strømnettet. 
 13. Hva med kunder som allerede har en automatisk strømmåler, må disse kundene bytte måler?
  Et fåtall av kundene våre har automatiske strømmålere. De nye målerne har en mer avansert teknologi og vil erstatte eldre målere. Det vil si at alle får nye målere. 
 14. Hvem skal montere de nye målerne?
  Ymber sine montører skal montere de nye strømmålerne og de vil ha eget ID kort, arbeidsklær og biler som er profilert med Ymber.