Side 14
Har du lyst å jobbe for Ymber AS i sommer?

Ymber har flere ledige sommerjobber i konsernet hvor vi tilbyr en unik mulighet til å få erfaring og innsikt i arbeidsmuligheter i kraftbransjen. Normal arbeidstid vil være 07:30-15:00. Søkere må fortrinnsvis være over 18 år, men søkere fra 16 år og opp vurderes. Noen av stillingen krever også høyere kompetanse og her ønsker vi studenter som holder på med Master- eller Bachelorutdanning.

Økonomi
Vi tilbyr en sommerjobb i 4 uker i Sørkjosen på vår økonomiavdeling med oppgaver innenfor regnskapsføring, mm. Vi søker etter en student som holder på med Master- eller Bachelorutdanning.
Nærmere opplysninger om denne sommerjobben på Økonomi fås ved å kontakte Økonomisjef Lill T. Hansen på tlf. 957 56 775.
 
IT
Vi tilbyr en sommerjobb i 4 uker i Sørkjosen hos 3net med oppgaver mot bedriftsmarkedet og/eller nettdrift innenfor IT. Vi søker etter en ingeniørstudent innen IT.
Nærmere opplysninger om denne sommerjobben hos 3net fås ved å kontakte Daglig leder i 3net, Kjell Arne Mikalsen på tlf. 905 97 865.
 
Driftsseksjon
Vi tilbyr følgende sommerjobber i Sørkjosen på vår Driftsseksjon, fortrinnsvis for søkere over 18 år.
- Driftsseksjon Sørkjosen: 3 personer
Nærmere opplysninger om sommerjobb på Driftsseksjon kan fås ved å kontakte Driftsjef Geir Kåre Rikardsen på tlf. 976 45 587.
 
Ymber Produksjon
Vi trenger 2 personer til sommerjobber i Kvænangen og Nordreisa, for søkere over 18 år med serifikat for bil.
- Kvænangen Kraftverk, Kvænangsbotn
- Ymber Produksjon, Nordreisa
Nærmere opplysninger om sommerjobb på Kvænangen Kraftverk/Ymber Produksjon kan fås ved å kontakte Ørjan Brygghaug på tlf. 913 32 188.
 
Markedsseksjon
Vi tilbyr følgende sommerjobber i Sørkjosen ved vår Markedsseksjon, fortrinnsvis for søkere over 16 år.
- Kundeservice strøm/bredbånd. IT kompetanse er ønskelig. 1 person
 
Vi tilbyr også sommerjobb i Kautokeino, fortrinnsvis for søkere over 16 år.
- Renhold 8,5t per uke: 1 person
 
Nærmere opplysninger om sommerjobb på Markedsseksjon kan fås ved å kontakte Markedssjef Jim Bratland på tlf. 908 71 019.

Søknad med CV og attester/vitnemål, må være mottatt hos oss innen 3. april 2020 sendes på e-post til:
post@ymber.no

Merk søknaden: Sommerjobb 2020