Ragnhild og Leif på feilretting. Fotograf: Geir Jenssen

Ymber tilbyr en utfordrende stilling i en velfungerende organisasjon preget av utviklingsfokus og godt arbeidsmiljø.

Se vedlagt annonse for utfyllende informasjon. Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte Seksjonsleder økonomi Lill Torunn Hansen, tlf 957 56 775 eller Personalkonsulent Berit Gamst, tlf 900 57 035. Søknad med CV, kopier av vitnemål, attester og referanser sendes post@ymber.no innen 15. februar 2021.