Noe oppryddingsarbeid vil bli gjennomført til sommeren 2018. Det er reist 308 trestolper (148 mastepunkter) og strekt 63 km line (3x21 km - stål/aluminium). Kartet viser traseen og mastepunkter (røde prikker) 66 kV-linja Storslett - Hamneidet.