received_439790096827442

Ymber Nett er blant de beste nettselskapene i hele Norge målt i effektivitet og den totale nettlien som Ymber kan ta fastsettes årlig av myndighetene. Ved utgangen av fjoråret hadde Ymber en merinntekt og det var også bakgrunnen for at nettleien ble redusert ved årsskiftet. Ymber ønsker å ha en forutsigbar nettleie for kundene våre og planen var å redusere nettleien gradvis over noen år.

På grunn av korona utbruddet i Norge, så har styret i Ymber besluttet å redusere nettleien tidligere og mer enn det som allerede var planlagt for inneværende år.

- Ved å tilbakebetale det meste av merinntekten til våre nettkunder allerede nå i 2020, kan vi være med å bidra til å lette den økonomiske byrden for våre nettkunder, sier Gunn Andersen, styreleder i Ymber.

- Vi håper effekten av dette får en positiv innvirkning for alle våre privatkunder og ikke minst for for næringskundene i Ymber sitt forsyningsområde, fortsetter hun.

Reduksjonen i nettleien vil utgjøre ca. 21 millioner kroner for 2020 og vil komme alle Ymber sine nettkunder til gode fra og med faktura for april. Oversikt over gjeldende priser finner du i vedlagte link til Prislisten.