received_439790096827442

Ymber Nett AS må justere nettleie strukturen i 2021 slik som alle andre nettselskap i Norge. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har laget ny forskrift som vil tre i kraft fra 1. juli 2021. For Ymbers del planlegger vi en tilpasning av nettleien frem mot denne datoen.

 

De viktigste endringene i nettleien:

• Generelt vil fastleddet øke og energileddet reduseres fordi:

  • Energileddet for hver kundegruppe kan maks være 50 %
  • Fastleddet for hver kundegruppe blir derfor minst 50 %.

• Fastleddet må utformes basert på effekt. I praksis vil det si hvor stor hovedsikring du har.

• Næringskunder med et forbruk under 100 000 kWh per år skal behandles som husholdningskunder. Dette vil blant annet gjelde for ladestasjoner for elbiler med liten trafikk. Næringskunder vil fortsatt bli belastet moms og forbruksavgift etter gjeldende satser.

• Næringskunder med et forbruk over 100 000 kWh vil få et effektledd. Hos Ymber er det i dag kundene med et forbruk over 400 000 kWh som har effektledd.

Ymber følger opp endringene fra myndighetene og hvordan andre nettselskap gjør tilpasningene. Videre vil vi informere kundene våre så snart vi vet mer om hvordan endringene blir. Se link under for NVE-RME sitt forslag til ny nettleiemodell.