Nettleie

 

Kundekategori Tariff Fastledd kr/år Energiledd øre/kWh sommer Energiledd øre/kWh vinter
Husholdning O5H 3300 16,50 21,00
Fritidsbolig O5F 3300 20,00 20,00

 

Priser andre tjenester og gebyr

 

Andre tjenester 230 / 400V Pris kr
Oppsett og nedtak av byggestrøm 2375
Tilknytning/oppgradering, pris på forespørsel -
Tilleggsmåler inntil 80A 2500
Tilleggsmåler over 80A 4000
Fra- og tilkobling (ekisterende anlegg) 2200
Åpningsgebyr via bryter i måler 1100
Avlesningsgebyr for anlegg uten AMS-kommunikasjon 1500
Deaktivere kommunikasjonsenhet på AMS-måler 2050
Purregebyr etter gjeldende satser 35
Fakturagebyr 49

 

 

Informasjon

Nettleie
Våre nettariffer er basert på de rammer som er gitt oss gjennom vår konsesjon fra Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) på drift og vedlikehold av vårt distribusjonsnett.

Nettleie er et tema vi ofte får spørsmål om. Nettleie dekker kostnaden med transport av strøm frem til deg som kunde. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) setter rammene for hvor stor nettleien totalt sett kan være for nettselskapene og faktorer som påvirker nettleien er:

  • Geografisk utbredelse, antall kilometer ledning
  • Antall kunder koblet til nettet
  • Forbruk pr kunde
  • Andre forhold som mengde skog, snø, vindforhold etc.

Ymber har et av de største forsyningsområdene i Norge, mens vi er et av de minste selskapene målt i antall kunder. Som en sammenligning er Ymbers forsyningsområde ca 21.500 km2 mens arealet for hele Troms fylke er ca 25.000 km2. Dette innebærer at kostnaden for å opprettholde strømnettet i dette vidstrakte området deles på relativt få kunder.

Ymber sin viktigste prioritering er å best mulig leveringskvalitet til lavest mulig kostnad til deg som kunde.

Mer informasjon om nettleie finnes på kundeweb.

 

Vi ber om at du fortrinnsvis melder ditt forbruk på kundeweb på www.ymber.no, eller med gratis avlesningstelefon 800 55 215.

 
Standard vilkår
Nederst på siden finnes «Standard vilkår for tilknytning, nettleie og levering av elektrisk kraft» for privatkunder.