Nettleiepriser til næring er i prisoversikten oppgitt inklusive lovpålagt innbetaling kr. 800,- til energifondet ENOVA, men eksklusive forbruksavgift og mva.

Nettleie - Energiledd

Kundekategori Tariff Fastledd kr/år Energiledd øre/kWh sommer Energiledd øre/kWh vinter
Landbruk O5L 4100 15,50 20,00
Anleggskasser * O5A 4900 15,50 20,00
Næring (<100' kWh/år) O5N 4900 15,50 20,00
Næring (>100'-<400' kWh/år) O5N1 5700 15,50 20,00
Effektkunder (>400' kWh/år) E6N 7300 7,50 12,00
Effektkunder (>400' kWh/år) E6N 7300 7,50 12,00
Effektkunder (>400' kWh/år) E6N 7300 7,50 12,00
Fleksibelt forbruk - 2 timers varsling U2N 11300 5,50 10,00
Veilys målt S1N 800 19,00 19,00
Veilys umålt S2N 4900 19,00 19,00
Anlegg uten måling S3N 4900 19,00 19,00


 

Nettleie - Effektledd

Priser andre tjenester og gebyr

 

Andre tjenester 230 / 400V Pris eks. mva.
Oppsett og nedtak av byggestrøm, sum totalt 1900
Kasseleie byggestrøm, sum per år 4100
Tilknytning/oppgradering, pris på forespørsel -
Tilleggsmåler inntil 80A 2000
Tilleggsmåler over 80A 3200
Fra- og tilkobling (ekisterende anlegg) 2200
Åpningsgebyr via bryter i måler 1100
Årlig gebyr for anlegg uten AMS-kommunikasjon 1500
Deaktivere kommunikasjonsenhet i AMS-måler 2050
Purregebyr etter gjeldende satser 35
Fakturagebyr 49

 

Informasjon

Nettleie
Våre nettariffer er basert på de rammer som er gitt oss gjennom vår konsesjon fra Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) på drift og vedlikehold av vårt distribusjonsnett.

Mer informasjon om nettleie finnes på kundeweb Har du spørsmål til oss vedrørende disse endringene, eller er det andre ting du lurer på, så ta gjerne kontakt med Ymber sitt kundesenter på kunde@ymber.no eller på telefon 77 77 04 00.

Vi ber om at du fortrinnsvis melder ditt forbruk på kundeweb på www.ymber.no, eller med gratis avlesningstelefon 800 55 215.

Avgifter
Link til beskrivelse av avgifter.

Standard vilkår
Nederst på siden finnes «Standard vilkår for tilknytning, nettleie og levering av elektrisk kraft» for privatkunder.