Se vedlagt annonse for utfyllende informasjon. Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte Daglig leder i Ymber Fiber AS, Jim Bratland, tlf 908 71 019. Søknad med CV, kopier av vitnemål/attester sendes post@ymber.no innen 11. april 2019.