Ragnhild og Leif i stolpen ifm feilretting på Frakkfjordfjellet - Fotograf Geir Jenssen

Se vedlagt annonse for utfyllende informasjon. Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte Seksjonsleder Teknisk, Elin Kaasen, tlf 997 14 812. Søknad med CV, kopier av vitnemål/attester sendes i elektronisk søkeportal innen 31. oktober 2021.