9 Montør i arbeid - Fotograf Øystein Sandelin

Ymberkonsernet består av morselskapet Ymber AS og datterselskapene Ymber Nett AS, Ymber Produksjon AS, Ymber Fiber AS, 3net AS og Kvænangen Kraftverk AS. Kvænangen Kraftverk har sammen med Ymber Produksjon AS en årlig produksjon på 375 GWh og har driftsansvaret for totalt 8 kraftverk. Kraftverkene er lokalisert i Nordreisa, Kvænangen, Loppa og Kautokeino kommune.

Se stillingsannonsene som er vedlagt under for mer informasjon om ledig lærlingplass hos Kvænangen Kraftverk AS

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved å kontakte:

Kvænangen Kraftverk AS, ta kontakt med Stasjonsleder Ørjan Brygghaug, tlf. 913 32 188.

 

Søknad med CV og attester/vitnemål sendes innen 5. juni 2020 til post@ymber.no