9 Montør i arbeid - Fotograf Øystein Sandelin

Ymberkonsernet består av morselskapet Ymber AS og datterselskapene Ymber Nett AS, Ymber Produksjon AS, Ymber Fiber AS, 3net AS og Kvænangen Kraftverk AS. Konsernet omsetter for 280 MNOK og har 74 ansatte. Ymberkonsernet er leverandør av nettjenester til 9000 nettkunder og bredbånd til 4100 kunder i Nord Troms og deler av Vest Finnmark. Konsernet har en årlig kraftproduksjon på 365 GWh i 8 hel- og deleide kraftverk.

Se stillingsannonsene som er vedlagt under for mer informasjon om lærlingeplassene.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved å kontakte:

Lærling hos Ymber Nett AS, ta kontakt med Driftsjef Geir Kåre Rikardsen, tlf. 77 77 04 00.

 

Søknad med CV og attester/vitnemål sendes innen 31. mars 2019 til post@ymber.no