Se vedlagt annonse for utfyllende informasjon. Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte Driftsjef, Geir Kåre Rikardsen, tlf 976 45 587. Søknad med CV, kopier av vitnemål/attester sendes post@ymber.no innen 30. september 2019.