Gravemeldingstjenesten i Ymber AS gir informasjon om ledningsnettet i vårt forsyningsområde. Det må bestilles kabelpåvisning fra Ymber med vedlagt kartskisse over graveområdet for alt gravearbeid som du skal utføre.

- Gravemelding sendes til grave@ymber.no

- Behandling av gravemeldinger og påvisning av kabler er gratis.

- Normal behandlingstid er inntil 3 arbeidsdager. Dersom det er kabler som må påvises utføres dette normalt innen en uke.

- Dersom du bruker profesjonell entrepenør kan du forvente at entrepenøren sørger for gravemeldingen.

- Hvert år forårsaker gravearbeid skader for store beløp på ledningsnettet. Dersom det ikke foreligger en godkjent gravemelding for arbeidet, kan den som utfører arbeidet bli   erstatningspliktig ved skader. Det er også stor fare for personskade ved slike hendelser.

- Når maskiner er i arbeid nærmere enn 30 meter fra høyspentlinje, så skal dette arbeidet varsles til Ymber.
 

Geomatikk opererer en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvisning. Henvender du deg til Geomatikk før du setter i gang gravearbeider, er dette med på å redusere faren for skader. De gir opplysninger om ledningsnettet til Telenor, Canal Digital og flere andre netteiere over hele landet. For bestilling av kabelpåvisning fra Geomatikk https://gravemelding.no/tjenester/grav-pavis.

Telefon: 09146