Ymber ønsker å påvirke våre leverandører til å ta miljøhensyn og oppfordrer derfor våre leverandører å sende faktura elektronisk til Ymber konsernet.
 
Faktura sendes til:
Ymber AS, orgnr 921543565
EHF eller PDF til 921543565@autoinvoice.no
 
Ymber Nett AS, orgnr 921683057

EHF eller PDF til 921683057@autoinvoice.no

Ymber Produksjon AS, orgnr 914678412

EHF eller PDF til 914678412@autoinvoice.no

Ymber Fiber AS, orgnr 921683073
EHF eller PDF til 921683073@autoinvoice.no
 
3net AS, orgnr 988389846
EHF eller PDF til 988389846@autoinvoice.no
 
Kvænangen Kraftverk AS, orgnr 913680294
EHF eller PDF til 913680294@autoinvoice.no
 
Faktura adresse:
Alle selskaper har samme faktura adresse:
Bjørklysvingen 3, 9152 Sørkjosen
 
Faktura merkes:
Navn på bestiller
Prosjektnummer