Ymber ønsker å påvirke våre leverandører til å ta miljøhensyn og oppfordrer derfor våre leverandører å sende faktura elektronisk til Ymber konsernet.
 
Faktura sendes til:
Ymber AS sendes faktura@ymber.no
3net AS sendes til faktura@3net.no
Ymber Eiendom AS sendes faktura@ymbereiendom.no
Kvænangen Kraftverk AS sendes til fakturakk@ymber.no
 
Faktura merkes:
Navn på bestiller
Prosjektnummer