Ymberkonsernet består av morselskapet Ymber AS og datterselskapene Kvænangen Kraftverk AS og 3net AS. Ymberkonsernet er leverandør av nettjenester til ca 8 900 nettkunder og bredbånd til ca 3 500 kunder i Nord Troms og deler av Vest Finnmark. Selskapets årlige kraftomsetning er ca 250 GWh. Kvænangen Kraftverk produserer ca 310 GWh og Ymber med sine 4 kraftverk poduserer ca 56 GWh. Konsernet omsetter for ca 140 mill kr og har 73 ansatte.