Ymberkonsernet er leverandør av nettjenester til 9 200 nettkunder og bredbånd til 6 000 kunder i Troms og deler av Vest Finnmark. Selskapets årlige kraftomsetning er 365 GWh. Kvænangen Kraftverk produserer 310 GWh og Ymber med sine 4 kraftverk poduserer 55 GWh. Konsernet omsetter for 250 MNOK og har 80 ansatte.