Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Endring i faktureringsrutiner fra 1.1.2017

Fra og med januar 2017 vil Ymber fakturere alle kunder månedlig. Faktureringen skjer etterskuddsvis og faktura blir sendt i begynnelsen av hver måned.

eFaktura2

Norges vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har gjort endring i «Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv» med ikrafttredelse 1. september 2016. Endringen innebærer at kraftleverandørene kan sende felles faktura for nettleie og kraft. I tillegg er Ymber i full gang med å bytte til fjernavleste målere som innebærer at kundene slipper å lese av måleren. Dette arbeidet skal være ferdigstilt innen utgangen av 2018.

Husholdning og frtidsbolig
Ymber AS fakturerer alle sine husholdningskunder og kunder med fritidsbolig hver måned basert på fjernavlesning av måler eller mottatt måleravlesning. De kundene som ikke har levert måleravlesning vil få en faktura med et stipulert forbruk.
 
Næringskunder
For næringskunder som bruker mer enn 100.000 kWh per år vil det være montert utstyr for automatisk måleravlesning. De som har slikt utstyr har fått tilsendt informasjon om dette når utstyret ble installert. Disse kundene vil få faktura tilsendt hver måned. Øvrige næringskunder vil få faktura hver måned med akonto for neste periode.