prognosebilde80x80_75x75
Ymber AS ønsker å informere om nye nettariffer gjeldende fra 1.1.2020 og det er en glede å informere om at nettleien settes ned med 4 øre/kWh på energileddet for alle forbruksgrupper. Se vedlagt link for oppdatert prisliste.
 
Tariffen er vedtatt på grunnlag av retningslinjer fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE.