prognosebilde80x80_75x75
Ymber AS ønsker å informere om nye nettariffer gjeldende fra og med 1.1.2019. Fastledd og energiledd vil være uendret for alle kundegrupper.
 
Det gjøres endringer på priser for andre tjenester som viset av oversikten. På bakgrunn av endringer fra myndighetene vil det fra 1.1.2019 innføres et anleggsbidrag for alle jobber Ymber utfører. Oppdatert prisliste er tilgjengelig på vår nettside.
 
Tariffen er vedtatt på grunnlag av retningslinjer fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE.