Dersom du skal bygge eller har behov for midlertidig strøm i en periode kan Ymber leie byggestrømkasse til deg. Ymber sine standard kasser har 3-fase uttak med hovedsikring på 63A. Er det behov for andre løsninger, vennligst ta kontakt med oss. Normal leveringstid er innen 5 virkedager og maksimal leietid er inntil 2 år.

Byggestrøm bestilles ved å sende e-post til kunde@ymber.no eller ringe til kundeservice på tlf 77 77 04 00. Ved bestilling må fakturaadresse, samt nøyaktig plassering av kassen oppgis.

Priser:

Leie byggestrømkasse, link til prisliste.

Oppsett og nedtak av byggestrøm*, link til prisliste.

NB! Nettleie og kraft kommer i tillegg.

*Prisen for oppsett/nedtak forutsetter permanent tilkobling av anlegg i etterkant av byggestrømperioden. Eksempelvis strøm til ny bolig.

Egen byggstrømkasse:

Har du eller din utbygger egen byggstrømkasse vil du spare leiekostnadene. Når du har egen byggestrøm er det viktig at elektroinstallatør sender inn forhåndsmelding til Ymber AS. Normal leveringstid er innen 5 virkedager og maksimal tilkobling av midlertidige anlegg er inntil 2 år.

 

Prisen for tilkobling av egen byggestrømkasse vil være etter medgått tid og materiell.