Nord Troms Kraftlag AS

Måleravlesningsdatoer

1. januar 
1. mars
1. mai
   1. juli
   1. september
   1. november
Avlesningstelefon: 800 55 215

Kontaktinformasjon

Tlf: 77 77 04 00
Faks: 77 77 04 01
Vakt: 77 77 04 02
post@ymber.no

Nyhetsbrev

Om driftsforstyrrelser og store oppdateringer av nettstedet.

Av Lars M. Luneborg

Rehabilitering av Cabardasjohka kraftverk- Kautokeino

Čábardasjohka kraftverk er et elvekraftverk som utnytter et fall på ca 5,75 m hvor riksveg 93 krysser i bru over Čábardasjohka, ca 10 km nord-øst for tettstedet Kautokeino. Čábardasjohka løper sammen med Kautokeinoelva snaue 2 km nedenfor kraftverket.
Kraftverket ble bygget av Kautokeino Kraftlag A/L i perioden 1952-53. Samtidig ble det etablert et reguleringsmagasin i Stuorajavri, ca 15 km ovenfor kraftverket. Ved 1,0 m hevning av vannstanden ble det her oppnådd et magasinvolum på 21,5 mill.m3. Reguleringsdammen ble ødelagt av vårflommen i 1968 og ble senere ikke gjenoppbygd. I alle etterfølgende år har det derfor vært for lite driftsvann om vinteren til å holde kraftverket i kontinuerlig drift. Dette skyldes bl. annet at turbintypen har en spiss virkningsgradskurve som gjør den uegnet på dellast. De siste driftsårene var den gjennomsnittlige produksjonen ved kraftverketpå om lag 1 GWh pr år.

Etter et generatorhavari i august 2000, ble det gjort analyser med hensyn på å rehabilitere kraftverket, alternativt å legge ned driften. Høsten 2002 vedtok styret i NTK at en skulle starte arbeidet med en rehabilitering.

Anleggsarbeidene ble startet opp i mars i år og stasjonen skal etter planen settes i drift i oktober. Arbeidene omfatter en total utskifting av turbin, generator og kontrollanlegg, ombygging og oppussing av kraftverksbygningen og dam.

Totalt har prosjektet en kostnadsramme på ca 12 millioner.

Tekniske data

  • Fallhøyde: 5,5 m.
  • Vertikal kaplanturbin; diameter 1,8 m, 14 m3/sek, 250 o/min.
  • Generator; 725 kVA/400 V.
  • Full fjernstyring innkl. start/stopp av aggregat. PC-basert kontrollanlegg i stasjon.
  • Automatisk regulering av bunntappeluker i forhold til pådrag/vannstand.
  • Beregnet årsproduksjon 4- 4,5 GWh.