koronavirus-tema21

Ymber gjør tiltak internt og eksternt

Ymber Nett har gjort nødvendige tiltak på driftssentralen, ute i felten og på kontorene for å sikre at våre ansatte er friske, reduserer smittefare og kan gå på jobb i denne spesielle situasjonen, slik at vi kan fortsette levere våre kunder sikker strømforsyning.

Det er særlig viktig nå som mange av våre kunder sitter på hjemmekontor, er hjemme med barn og er helt avhengige av sikker strømforsyning.

Ingen grunn til å bekymre seg for strømnettet

Ymber Nett jobber for at alle skal ha en sikker strømforsyning og prioriterer alltid liv og helse først i ekstreme situasjoner. For oss handler dette i stor grad om at vi må sørge for at vi har nok medarbeidere på jobb, og at vi er godt dekket dersom ansatte hos oss blir syke eller må i karantene.

- Vi forstår at våre kunder kan være bekymret for om strømmen skal bli borte, særlig de som bor i områder som er mer utsatt for strømbrudd, men vi fortsetter å jobben for at alle skal ha en sikker strømforsyning – også nå under koronautbruddet. Vi har klare retningslinjer på hvordan vi skal jobbe i situasjoner som dette, sier Jim Bratland, Markedsjef i Ymber Nett.

Kan bli lengre ventetid på telefon og saksbehandling

Det er viktig å være forberedt på at det i perioder kan bli lengre svartid på telefon og e-post som følge av situasjonen. Grunnen til dette er at vi jobber med å sikre de viktigste arbeidsoppgavene våre i tiden fremover, som for eksempel bemanning og å opprettholde beredskapen.

Planlagte utkoblinger

For å sikre stabil strømforsyning utfører Ymber jevnlig vedlikehold i strømnettet. Ymber Nett har ved en del tilfeller behov for å koble ut strømmen mens arbeidet pågår. For å minimere ulempene vil planlagte og nødvendige utkoblinger bli vurdert om de kan tas på natten. Det vil tas i bruk aggregater for å redusere utkoblingstider i enkelte tilfeller. Det vil også vurderes om arbeidet kan utføres uten at strømmen må kobles ut, ved mer bruk av AUS (arbeid under spenning).

Ymber Nett varsler berørte kunder om planlagte utkoblinger noen dager dager i forkant av utkoblingen. Disse tiltakene er særlig viktig nå som mange av våre kunder sitter på hjemmekontor, er hjemme med barn og er helt avhengige av sikker strømforsyning.

Ofte stilte spørsmål i forbindelse med korona og strømforsyning

  • Behøver jeg å være bekymret for at strømmen blir skrudd av på grunn av koronautbruddet? Nei, du behøver ikke å bekymre deg for å bli uten strøm. Ymber Nett har beredskapsplan som blir benyttet under korona utbruddet og vi tar forhåndsregler for våre ansatte. I tillegg er vi i dialog med beredskapsmyndighetene, slik at vi kan fortsette å levere sikker strømforsyning til deg.

  • Hvordan kan jeg forberede meg på et eventuelt strømbrudd? Ymber Nett jobber for at det alltid skal være strøm i kontakten, men noen ganger kan det skje uforutsette hendelser som fører til strømbrudd som f.eks. ved dårlig vær. Her finner du en informasjon og tips i forbindelse med strømbrudd hvis det plutselig skulle skje.

  • Jeg er avhengig av strøm på grunn av helsen min. Hva gjør jeg? Hvis du er avhengig av å ha strøm på grunn av helse eller andre grunner, anbefaler vi at du går til anskaffelse av nødstrøm eller en alternativ strømkilde.