Se vedlagt annonse for utfyllende informasjon. Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte Driftsjef, Ørjan Brygghaug, tlf 913 32 188. Søknad med CV, kopier av vitnemål/attester sendes post@ymber.no innen 20. oktober 2019.