Kunden slipper å lese av strømmåleren sin, informasjonen går automatisk til kraftleverandøren via nettselskapet og kan leses av kunden på internett eller eget display som kunden selv anskaffer. Økt automatisering reduserer mulighetene for menneskeskapte feil ved fakturering. Kunden kan kjøpe strøm basert på eksakte målinger time for time dersom han/ hun ønsker det.

Ny måler vil også vil også legge til rette for at såkalte plusskunder med sol, vind eller vann kraftanlegg kan mate sitt periodevise overskudd inn på nettet for salg.