smarte+str%F8mm%E5lere+baner+vei+for+nye+tjenester

Avtalen er inngått gjennom AMS Nord, en allianse bestående av seks nettselskaper i Troms og Finnmark. 24.september signerte selskapene kontrakt med Kamstrup om levering av nærmere 100.000 nye strømmålere til sine kunder.

Avtalen med Kamstrup er en viktig milepæl for Ymber og de andre selskapene i AMS Nord, og markerer på mange måter startskuddet av utrullingsprosjektene i de enkelte selskapene.

Avtalen inngås som følge av at Olje- og energidepartementet har besluttet at samtlige nettselskap i landet skal ha installert automatiske strømmålere hos alle husstander, hytter og bygg innen 1. januar 2019. Utrullingen omtales som den største revolusjonen innen bransjen på mer enn 100 år.