Alle norske husholdninger vil få installert smarte strømmålere innen 1. januar 2019. Smarte strømmålere kalles også for AMS målere hvor AMS er en forkortelse for Avanserte Måle- og Styringssystem. Slike målere vil blant annet kunne sende automatisk måleravlesning til Ymber, slik at du slipper å lese av og sende inn målerstand. Smarte strømmålere vil gi forbrukerne bedre informasjon om kraftforbruket sitt, en mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av forbruket. Strømkundene vil få mulighet til å ta styring over strømforbruket sitt og bruke strøm på en mer fleksibel, effektiv og miljøbesparende måte.

Det skal investeres digitale strømmålere for ca. 10 milliarder kroner for hele Norge. Dette betales over nettleien og utgiften fordeles over flere år. Du vil altså ikke få en ekstraregning for selve installasjonen.

Ymber vil starte utrullingen i august 2016 og mer informasjon om når vi kommer til deg finner du under overskriften fremdrift i menyen til venstre.

Se og brosjyre fra Ymber AS for mer informasjon: Brosjyre ny strømmåler