For å sikre fremtidig rekruttering av personell til bedriften, og da særlig montører og ingeniører, har Ymber i mange år tildelt stipend til elever som tar utdanning som kvalifiserer til ansettelse som lærlinger/montører. Det kan tildeles inntil 2 stipend. Stipendets størrelse er på 15 000 kroner til hver av elevene som får innvilget dette.

Stipend kan tildeles til elever som går på VG2 Elenergi ved Nord-Troms videregående skole. Til grunn ved vurdering om tildeling av stipend blir følgende vektlagt:

  • Faglig dyktighet på grunnlag av karakterutskrift.
  • Egnethet for faget og som kan kvalifisere for lærlingekontrakter og videre utdanning til yrker i Ymber AS.
  • Fravær.

Årets tildeling av stipend gikk til Henning Hansen (17) fra Kåfjord og Samuel Stenvoll (17) fra Kåfjord. Elevene ga uttrykk for at de satte stor pris på stipendet og at det er med på å øke motivasjonen for å videreutdanne seg eller søke lærlingeplass.

Neste utdeling av stipend er høsten 2019.

Stipendutdeling 2018 - Fotograf Geir Kåre Rikardsen
Glade stipendvinnere Henning Hansen og Samuel Stenvoll. Fotograf: Geir Kåre Rikardsen