MVA
MVA = 25 %
 1. Avgiftsfritak for husholdning og fritidsboliger som ligger i Tiltakssonen. Tiltakssonen er kommuner i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa og Storfjord.
 
2. Alle anlegg som er momspliktig vil få moms lagt til på prisene som er oppgitt.
 
Mer informasjon finner du på Skatteetaten sine nettsider.
 
ENOVA
Lovpålagt innbetaling til energifondet ENOVA blir lagt til på alle anlegg og er delt i to kategorier:
 
1. Husholdning og fritidsbolig
Pris = 1 øre/kWh Innbetalingen er en del av energileddet på nettleien.
 
2. Øvrige kundegrupper
Pris = 800,- kr eks. mva. per år og per målepunkt-ID (anlegg). Innbetalingen er en del av fastleddet på nettleien.
 
Mer informasjon om ENOVA avgiften finner du på ENOVA sine nettsider.
 
Forbruksavgift
1. Avgiftsfritak for elektrisk kraft som leveres husholdninger og offentlig forvaltning i Tiltakssonen. Tiltakssonen er kommuner i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa og Storfjord.
 
2. Avgiftsfritak for elektrisk kraft som leveres til bruk i foretak som har veksthus med elektrisk varmeanlegg i forbindelse med selve produksjonsprosessen.
 
3. Forbruksavgift 2020, redusert sats kr. 0,505 øre/kWh på alle øvrige anlegg som ligger i Tiltakssonen. Tiltakssonen er kommuner i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa og Storfjord. Full sats kr. 16,13 øre/kWh betales av anlegg som ligger andre steder i Norge.
 
Ønsker du redusert sats ber vi om at du fyller ut vedlagte egenerklæring og sender til kunde@ymber.no
Mer informasjon finner du på Skatteetaten sine nettsider.