Skogrydding

Ymber Nett AS ønsker tilbud på skogrydding på følgende strekninger:

  • 22kV linjer Reisadalen. Total lengde 55,7km. Av dette går ca 7,5 km over dyrka mark. Netto lengde på trase som skal ryddes er ca 48,2km
  • 22kV linje Spåkenes. Total lengde 3km. Netto lengde på trase som skal ryddes er 1,5km
  • 22kV linje Flatvoll-Loppevoll. Total lengde 4,5km. Netto lengde på trase som skal ryddes er 4,0km

Dersom ditt firma er interessert i å gi pris på dette, ta kontakt med John-Roald Vassbotn tlf 92084261 for å få tilsendt tilbudsdokumenter. Tilbudsfrist er satt til fredag 15.mai kl 1200