prognosebilde80x80_75x75
Ymber AS ønsker å informere om nye nettariffer gjeldende fra og med 1.1.2017. For 2017 vil fastleddet øke med kr. 400,- og energileddet øker med 1,5 øre/kWh for alle kundegrupper. I tillegg vil effektleddet øke for de som er effektkunder. Oppdatert prisliste er tilgjengelig på vår nettside.
 
Tariffen er vedtatt på grunnlag av retningslinjer fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE.