M127-2

Vi starter nå med å sette opp master til den nye linjen på strekningen Sørkjosen – Storslett. Arbeidet kan medføre en del trafikk med snøscooter og anleggsmaskiner i dette området.

 

For eventuelle spørsmål, kan prosjektleder Jan Løvlund kontaktes på tlf. 77770400.